Waarschijnlijk heb je het bericht vorige week voorbij zien komen. “Wereldwijd kost het jaarlijks rokers onze economie een biljoen dollar”. Deze kosten zijn voornamelijk voor ziektekosten en voor productiviteit. Natuurlijk haalt de overheid ook geld binnen door belasting te heffen op sigaretten maar dat weegt nog lang niet op tegen de kosten die er worden gemaakt. Daarom is de overheid de laatste jaren steeds meer bezig met projecten en wetten om het aantal rokers te verminderen.

 Invloed overheid

De overheid probeert steeds meer invloed uit te oefenen op de rokers. Zo is het sinds een aantal jaar niet meer toegestaan om te roken binnen de horeca gelegenheden. Men mag nog alleen roken in hiervoor aangepast ruimte. De overheid hoopt hiermee mensen te beschermen die er niet voor hebben gekozen om te roken. Mee roken kan namelijk ook gezondheid aantasten. De overheid wil hier steeds meer invloed op uitoefenen. Zo zijn de momenteel ook bezig om terrassen rook vrij te krijgen. Bedrijven beginnen ook steeds meer mee te werken. Zo hebben ze een verboden te roken borden plaats op plekken waar veel mensen doorheen moeten lopen. Vaak gaat het hierbij om de ingang van het kantoor.

 De jeugd

Voorkomen dat men gaat roken is misschien wel de lastigste opgave voor de overheid. Bijna iedereen die rookt is hiermee begonnen tijdens hun pubertijd. Tijdens de pubertijd is men zoekende en beïnvloedbaar voor prikkels. De overheid is met diverse projecten bezig om te voorkomen dat de jongeren keuze maken om te beginnen met roken. Zo kan een school in elke klas een Challenge aangaan. De klas gaat een gezamenlijke uitdaging aan om met z’n allen een half jaar niet te roken. Alle leerlingen onderteken hier voor een contract. Momenteel is er een test-fase bezig bij vier regio’s en er doen daaraan 120 klassen mee. Er is hierbij speciaal gericht op de eerste en tweede klassen van de vmbo-scholen. Ze hebben voor deze categorie gekozen, omdat hier kans dat men rookt 10 keer zo groot is als een leerling van het VWO. De overheid is ook bezig met een wet dat ervoor moet zorgen dat het verboden is om op schoolpleinen te roken.

Nederland is wat betref wetten en regels een van de voorlopers binnen de EU. Andere landen lopen nog ver achter in hun aanpak om het aantal rokers te verminderen. Gelukkig leren ze wel veel van Nederland en zijn ze ook druk bezig om dezelfde regels als hier te hanteren.